Přejeme Vám dobrou noc,
je 14. 11. 2018
05:23
logo Signmaking

 

 

AKTUALITY

 

 

Den signmakingu Brno

Podzimní prezentační a vzdělávací akce o zásadních trendech a potenciálu vizuální komunikace se letos uskuteční dne 22. října v brněnské Adam Gallery.
Sdružení dodavatelů pro signmaking pro vás připravilo kontinuální odborný program pro rozšíření znalostí v oboru.
Program Dne signmakingu zde


Seminár Bill 11
Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov pripravil na termín 2.–3. októbra 2015 v Piešťanoch seminár, ktorý upozorní na novinky a trendy pre nové trhové príležitosti. Prinesie samozrejme aj veľa informácií edukatívneho charakteru. Na organizácii spolupracovala aj Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR a podporila ho Európska federácia sitotlačových zväzov FESPA.
Program semináře: zde


Sdružení zasedalo
Dne 16. června 2015 proběhlo v areálu firmy FERONA THYSSEN PLASTICS v Králově Dvoře pravidelná pracovní schůzka Sdružení dodavatelů pro signmaking. Jako hlavní téma tohoto setkání bylo hodnocení aktivit Sdružení v prvním pololetí letošního roku, zejména veletrh Reklama Polygraf, soutěž Duhový paprsek a workshop na téma Nové trendy využití materiálů v architektuře a designu. Dalším bodem jednání bylo odvolání Jana Williama Drnka z prezidia Sdružení, novým členem prezidia byl poté zvolen Milan Gregůrek ze společnosti Dencop Lighting. Zároveň byl J.W. Drnek jednohlasně přijat jako čestný člen Sdružení. V rámci běžné agendy bylo potvrzeno konání podzimní akce Den signmakingu v brněnské Richard Adam Gallery, v říjnu tohoto roku. V rámci setkání se také uskutečnil další z řady odborných Workshopu, tentokrát na téma Credit Management II, během kterého byly představeny základní pravidla a principy, jak správně postupovat v oblasti Credit Managementu. Při závěrečné diskuzi si firmy vyměnily své praktické zkušenosti s touto problematikou.


Duhový paprsek zná vítěze
Soutěž Duhový paprsek zná své vítěze Dvanáctý ročník soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci pro český a slovenský trh, kterou vyhlašuje společnost M.I.P. Group, a.s., zná své vítěze. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 13. května 2015 v rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF. Odborná porota pod vedením lektora VŠE Jiřího Mikeše ocenila práce v celkem pěti kategoriích. Těmi byly Světelná reklama, Outdoor reklama, Indoor reklama, Mobilní reklama a POP/POS reklama.
Více zde
>>


Nové trendy využití materiálů v architektuře a designu
Sdružení dodavatelů pro signmaking a POPAI CE pořádají další ze společných odborných setkání, které se zabývají aktuálními otázkami nejen z oblasti výroby reklamy a POP aplikací, ale Také trendy v architektuře a designu.


Sdružení si posvítilo na světelnou reklamu
Jarní setkání Sdružení dodavatelů pro signmaking se konalo 24. 4. 2015, tentokrát ve Zlíně. Pracovní část schůzky byla zahájena společnou komentovanou prohlídkou společnosti Dencop Lighting, která byla hostitelem tohoto setkání. V rámci setkání se uskutečnil další z řady pravidelných interních workshopů, a to na téma Světelná reklama. Při dalším jednání se členové shodli na udělení ceny Duhový paprsek společnosti Hanton-svetelné reklamy, za komplexní řešení exteriérového a interiérového značení objektu River Garden II-III na Rohanském nábřeží. Na pracovní část navázalo neformální setkání členů Sdružení se zástupci výrobců světelné reklamy.


Soutěž duhový paprsek vstupuje do 12. ročníku
Připravili jste v roce 2014 zajímavou signmakingovou realizaci? Přihlaste ji do soutěže Duhový paprsek! Za dvanáct let existence si soutěž vybudovala pověst klání, ve kterém se každý rok utká mezi sebou to nejlepší z českého a slovenského signmakingového trhu. Své práce můžete přihlásit do 31. 3. 2015.
Více na >>


XIV. Výzkum signmakingového trhu
Dne 20. ledna 2015 proběhlo v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech první letošní pracovní setkání Sdružení dodavatelů pro signmaking, během kterého se konal již XIV. Interní výzkum signmakingového trhu. Tento výzkum se koná pravidelně vždy začátkem kalendářního roku proto, že v tuto dobu jsou již známa aktuální obchodní data za uplynulý rok. Cílem je zjistit nejen celkový obrat z prodeje firem působících v oboru, ale také celkové objemy prodejů jednotlivých komodit. Výzkum je prováděn tak, aby byla zachována přísná anonymita jednotlivých firem při poskytování vstupních dat. Celkové výsledky jsou k dispozici všem účastníkům výzkumu. Z letošního výzkumu a po dopočítání kvalifikovaného odhadu trhu, který není součástí Sdružení, je patrné, že celkový obrat z prodeje materiálů a technologií v roce 2014 dosáhl objemu dvou miliard korun.
V rámci setkání se také uskutečnil další z řady odborných workshopů, tentokrát na téma: Kalkulace zakázek. Při projednávání organizační agendy bylo také potvrzeno přijetí společnosti Effetec za řádného člena Sdružení.

Za rok opět v Brně
V hotelu Ramada Airport hotel se dne 2. prosince uskutečnilo poslední letošní setkání členů Sdružení dodavatelů pro signmaking. Jako hlavní téma tohoto setkání bylo hodnocení společné podzimní výstavy Den signmakingu Brno. Členové konstatovali, že důraz na konferenční část byl správný, a prezentace jednotlivých firem logicky pouze doplňovala celkovou nabídku. Na pracovní část pak navazovalo velmi zdařilé společenské setkání členů Sdružení se zákazníky v Žarošicích. Na základě těchto zkušeností panuje shoda na zachování tohoto společného formátu i pro příští rok. Na návrh tajemníka byla odsouhlasena Finanční zpráva za rok 2014 a schválen plán chodu činnosti Sdružení v roce 2015. V rámci běžné agendy byla řešena příprava veletrhu Reklama Polygraf 2015, soutěže Duhový paprsek a odsouhlaseno partnerství v projektu Sign Invention. Sdružení doporučilo k přijetí firmu Effetec za řádného člena.


Den signmakingu Brno
Charakter akce ryze výstavní se v rámci osmého ročníku změnil na edukativní. Těžištěm Dne signmakingu se staly prezentace o novinkách a trendech na trhu. Zájem veřejnosti všichni přednášející ocenili, protože auditorium bylo vždy slušně obsazeno. Přinášíme vám základní přehled o expozicích jednotlivých vystavovatelů.
Více zde >>


Den signmakingu opět v Brně
Podzimní prezentační akce Den signmakingu se letos uskuteční dne 30. října v brněnské Richard Adam Gallery (Wannieck Gallery). Účast na podzimním, již osmém ročníku potvrdily firmy Bitcon, Canon, Comimpex Print, FERONA THYSSEN PLASTICS, HSW Signall, Jansen Display, Spandex SyndiCUT a VINK Plasty. Tradiční Den signmakingu, který pořádá Sdružení dodavatelů pro signmaking, však letos dostane netradiční tvář. Pro návštěvníky jsou primárně připraveny semináře a workshopy, komerční prezentace pak budou minoritně doplňovat edukativní část. Den signmakingu se tak z kontraktačně prodejní výstavy posouvá ke konferenčnímu programu, který nabídne návštěvníkům možnost získat informace o vývoji trhu, trendech, novinkách a to nejen z hlediska jednotlivého distributora, ale celého oboru.
Sdružení dodavatelů chce touto akcí podpořit vznik platformy pro navázání komunikace o problémech i zkušenostech ze strany producentů, distributorů, zpracovatelů, ale zejména i koncových uživatelů. Chce monitorovat aktuální trendy, odborně kultivovat trh, například diskusí o materiálech, které třeba ani ještě nejsou uvedeny na trh, ale patří jim budoucnost.
Souběžně s Dnem Signmakingu bude v Richard Adam Gallery probíhat prezentační den eventových služeb Event Day Brno. Konání obou akcí souběžně nabízí možnost oslovit více návštěvníků z řad reklamního a marketingového oboru.


Kam s ním – s tiskem...
Vyjadřuje tento titulek otázku či povzdech? Především to byl podtitul odborného setkání, které se věnovalo Grafickému designu v interiéru. Seminář se uskutečnil 8. října 2014 a byl dalším z řady akcí, které se zabývají aktuálními otázkami z oblasti technologií pro výrobu reklamy a nových materiálů pro výrobu POP aplikací a signmakingu, které společně připravují POPAI CE a Sdružení dodavatelů pro signmaking.
Úvodní referát přednesl David Hlaváč z HSW Signall. Ve své prezentaci ukázal, že digitální velkoplošný tisk má v současnosti mnohem větší záběr, než jenom grafické aplikace pro vizuální komunikaci, podporu prodeje a reklamu.
Industriální tisk
Hledáme-li odpověď na otázku, kam s tiskem, jednou ze správných odpovědí je směřování do oblasti průmyslových aplikací. Tato myšlenka není nová, ale spolu s dozráváním trhu její váha roste. Specializovaný web www.industrialni-tisk.cz soustřeďuje informace o možnostech, kde všude najde digitální tisk nové trhy.
„Cenová válka mezi poskytovateli tisku u klasických výstupů, jako jsou bannery, billboardy či samolepící aplikace, vede do slepé uličky,“ zdůraznil David Hlaváč. „Ziskové zakázky najdeme v oblastech, kde se od tiskaře očekává i další přidaná hodnota v podobě kreativity a odborné aplikace. Takovou je i grafický design pro interiéry, který vytváří prostor pro smysluplné podnikání a navíc práci, která přináší radost.“
Tisky patří do rámů
Eva Urbanová ze společnosti Jansen Display prezentovala osvědčené rámovací systémy i novinky v této oblasti, které zajistí elegantní vzhled a možnost opakované instalace tištěné grafiky různých formátů.


Valná hromada Sdružení
Dne 24. září se konala Valná hromada Sdružení dodavatelů pro signmaking. Hlavním bodem jednání valné hromady bylo schválení změny názvu, tak aby vyhovoval novému znění zákona. Byl schválen nový název – Sdružení dodavatelů pro signmaking, z. s. (zapsaný spolek). Dalším bodem jednání bylo schválení nových stanov, aby také byly v souladu s dikcí zákona. Poté došlo k odvolání statutárních zástupců, včetně tajemníka. Následně byl novým prezidentem Spolku zvolen Tomáš Javůrek a členy výboru se stali Boris Podlucký, Jan William Drnek, Jiří Hubka a Iveta Německá, tajemníkem spolku byl opět zvolen Zdeněk Sobota. Po ukončení valné hromady proběhla pracovní schůzka členů spolku, na které byla odsouhlasena finální podoba Dne signmakingu Brno, zejména její konferenční program a společenská část akce. Tajemník spolku informoval o odborném semináři, který je na téma Grafický design v interiéru společně připravován s POPAI CE. Pracovní část setkání byla zakončena networkingem a neformálním setkáním členů v rámci, které se uskutečnil první ročník závodu motokár signmakingových firem.


Cena Sdružení udělena
Výzkum signmakingového trhu2
Den signmakingu a Etický kodex
Úspěšný Den Signmakingu
Den signmakingu opět v Bratislavě
Nový prezident Sdružení
Soutěž Duhový paprsek zná vítěze 10. ročníku
Sdružení dodavatelů bez prezidenta
Den signmakingu Brno, spokojenost na obou stranách
FESPA Digital 2012
DEN SIGNMAKINGU až zase za rok
Seminář Technologie LED zkušenost a praxe
Výzkum signmakingového trhu
Vzdělávání budoucích signamakerů
DEN SIGNMAKINGU se blíží
Technologie LED pro efektivní řešení v in-store
Podzimní výstava a konference pro obor signmakingu proběhla v Brně úspěšně.
Závěrečná zpráva
Pozvánka do Frankfurtu
Výstava a konference v rámci Den signmakingu Brno byla úspěšná
Valná hromada Sdružení zvolila nové prezídium
POPAI CE a Sdružení dodavatelů pro signmaking připravuje další vzdělávací seminář
Uskutečnilo se poslední setkání členů Sdružení dodavatelů v roce 2008
Výstava Den signmakingu Brno proběhla úspěšně
Významní signmakeři opět na výstavě Den signmakingu Brno
Včera (11.června) proběhl seminář
DUHOVÝ PAPRSEK Soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2007
Prob
ěhla poslední valná hromada Sdružení v roce 2007
Den signmakignu Brno – první ročník prodejní výstavy výrobců reklamy

Členové Sdružení dodavatelů pro signmaking "ladí noty"

Večer signmakingu
Valná hromada Sdružení dodavatelů pro signmaking

Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR jde dále
VÝZNAMNÍ SIGNMAKEŘI OPĚT NA VÝSTAVĚ
Valná hromada Sdružení zasedala v Brně
Nový vizuální styl Sdružení
Tisková zpráva
Valná hromada Sdružení
Reakce na článek
Sdružení přijalo nové členy

Sdružení na cestách

Komunikujte s námi

Nová doména
Duhové paprsky předány
Duhový paprsek – soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci
Sdružení uskutečnilo Interní výzkum signmakingového trhu
Asociace výrobců signmakingu?
Martin Melín: Etický kodex byl nutný
Výzkum signmakingového trhu
Michael Dobiáš: Díky za paprsek