Asociace výrobců signmakingu?
Sdružení dodavatelů materiálů pro signmaking ČR pozitivně reaguje na vznik nové asociace, která by měla dle vyjádření jejich představitelů sdružovat výrobce signmakingu. Podle slov tajemníka Sdruženi dodavatelů Zdeňka Soboty je ale tato cesta složitá. "V této oblasti podniká řada významných subjektů zabývajících se nejenom výrobou světelných reklam, ale také řadou dalších obdobných aktivit, nabízejících služby například v oboru velkoformátových tisku, řezané grafiky, POSM a pod. Nedokáži si zatím představit zájem těchto firem vytvořit novou asociaci a to také z důvodu, že v řadě případů jsou tyto firmy součástí jiných profesních sdružení, například POPAI CE."
I podle vyjádření prezidenta Sdružení dodavatelů pro signmaking to není jednoduchý krok. "Je třeba popřát nové asociaci hodně sil do začátku. Pokud vydrží a bude obsahovat důležité subjekty na trhu, mohla by se stát silným partnerem pro Sdružení dodavatelů signmakingu", myslí si Martin Melín.