Michael Dobiáš: Díky za paprsek

Pravidelným vítězem některé z kategorií Duhového paprsku se stala společnost Atelier Spektrum.

O soutěži jsme se bavili s Michaelem Dobiášem, ředitelem marketingu Atelier Spektrum.

Pane Dobiáši, jak vnímáte schválení Etického kodexu jako snahy kultivovat český signmakingový trh?
Obecně si myslím, že všechny body Etického kodexu, tak jak jsem je měl možnost vidět, jsou dobrým krokem vpřed. V každém oboru, a tedy i v tomto, je nutná kultivace prostředí, nastartování pravidel, která fungují v jiných vyspělých ekonomikách. V poslední době se více setkávám s informacemi o Sdružení signmakingu, myslím, že je znát jejich otevřenější komunikace. Jako marketingového pracovníka mě samozřejmě zaujala jejich snaha mapovat obor v rámci výzkumu signmakingového trhu.

Vaše společnost je jednou z těch, které se zúčastňují soutěže Duhový paprsek. Vím také, že jste se účastnili této soutěže ještě v době, kdy ji nezaštiťovalo Sdružení signmakingu. Vidíte a můžete srovnat soutěže Cena signmakingu a čtyřletý Duhový paprsek?
Ano, před několika lety jsme se zúčastnili soutěže Cena signmakingu. Šlo nám o podporu oboru jako takového. Nicméně v té době byla soutěž jenom okrajovým „přívažkem“ u vyhlašování jiné soutěže (myslím, že Agentura roku) a úroveň naši části byla diskutabilní. Také počet přihlášených signmakingových firem byl, myslím, řádově do deseti. Přivítali jsme novou soutěž s novou koncepcí a s profesionální realizací. K povědomí určitě přispěla i spolupráce s časopisem Sign a zviditelnění se soutěži dostalo hlavně kvůli vyhlášení vítězů na Večeru signmakingu. Jsem rád, že takováto profesionální soutěž pro obor vznikla a naše společnost ji také každoročně obesílá svými zajímavými realizacemi.

Každoročně je vaše společnost v soutěži úspěšná. V posledních ročnících jste si vždy odnesli ceny v některé z kategorií, máte na to nějaký recept?
Jestli se vůbec o nějakém receptu dá mluvit, pak jeho základním komponentem je především spousta práce. To, co nás ale skutečně odlišuje, a kde také vidím podstatu našeho úspěchu, je neustálá snaha o hledání nových způsobů a možností, jak našim klientům pomoci při řešení jejich problémů. Když se s kolegy sejdeme a hledáme řešení, jak pomoci klientovi adaptovat tiskovou reklamu pro outdoor, jak něco rozhýbat, rozsvítit nebo navrhnout nejvhodnější konstrukci pro danou lokalitu, je někdy až neskutečné, kolik nápadů se objeví. Často bývají nerealizovatelné, ať už kvůli vysokým nákladům, z časových důvodů, nebo prostě proto, že ještě nemáme nejnovější lineární fotonovou 3D gravírovací frézu LFGx 3000. Přesto vzniklo mnoho oceněných prací pro naše klienty, mezi které patří např. Nike, Telefónica O2 nebo Škoda Auto, právě na základě původně nerealizovatelných nápadů. A je to samozřejmě také důvěra našich klientů a jejich otevřenost pro netradiční řešení, díky kterým se nám daří získávat ocenění v soutěži Duhový paprsek již několik let.

Děkuji za rozhovor
Monika Hrubalová