Martin Melín: Etický kodex byl nutný

Sdružení dodavatelů pro signmaking o sobě dává v poslední době vědět. Nedávno zvolené prezídium nastartovalo nové aktivity, které mají přinést více energie do jeho činnosti. Jednou z těchto aktivit je přijetí etického kodexu, kterým se chce Sdružení na trhu prezentovat. Pro větší přiblížení jsme položili několik otázek Martinu Melínovi, současnému prezidentovi Sdružení a zároveň řediteli společnosti HSW Signall.
Sdružení přijalo svůj etický kodex. Můžete vyjmenovat nejpodstatnější body?
Náš etický kodex byl vytvořen se záměrem, aby byl co nejjednodušší a postihoval oblasti, které považujeme za podstatné. Obsahuje pět bodů, jejichž plné znění si můžete přečíst na našich webových stránkách. Pro zjednodušení bych je definoval takto:
Normální je nelhat
Normální je nepomlouvat
Normální je nekrást
Normální je být otevřený
Normální je platit
Přestože se zde jedná o obecné zkratky, myslím, že dobře vystihují cíle, kudy se chceme ubírat v kultuře chování na trhu. Co bylo důvodem k uvedení etického kodexu?
Firmy, které jsou členy Sdružení, reprezentují významné hráče na trhu dodavatelů pro výrobu reklamy. Každá z nich si zakládá na svém renomé, a tak se přirozeným vývojem dostává do stadia, kdy má zájem o dodržování určitých standardů na trhu i ze strany svojí konkurence.

Jak chcete zajistit dodržování etického kodexu?
Na našich webových stránkách je kontaktní oblast, kde se může kdokoli vyjádřit k dodržování etického kodexu členy Sdružení. Připomínka nebo stížnost bude e-mailem odeslána předsednictvu Sdružení, které má povinnost předložit ji na nejbližší členské schůzce, kde se bude řešit. Zároveň se zašle odesílateli přijaté stanovisko.

Kdo byl iniciátorem etického kodexu?
Současné prezidium, lépe řečeno lidé, kteří je tvoří.

Byla jednání o jeho přijetí v rámci Sdružení složitá?
Jak jsem už řekl, členové Sdružení jsou vyspělé firmy, které mají zájem o vytvoření určité kultury na trhu. Bylo důležité vysvětlit cíle kodexu a prodiskutovat jednotlivé body, ale nakonec byl schválen jednomyslně.

Není taková dohoda mezi konkurenty právně napadnutelná?
Dohoda ve smyslu dodržování etického kodexu není nic, co by mělo přinést nějakou přímou komerční výhodu, spíše naopak. Zavazujete se plnit něco, co je v současných podmínkách na trhu poměrně obtížné a může vás to znevýhodnit vůči někomu, kdo tyto zásady nedodržuje. Myslím to teď z krátkodobého hlediska, dlouhodobě to posílí vaše renomé.

Myslíte, že se podaří situaci na trhu nějak změnit, vzhledem k tomu, že existují i firmy, které nejsou členy Sdružení?
Pokud vyčkáváte, co budou dělat ostatní, abyste nepřišli o nějakou výhodu, nemůžete posouvat věci dopředu. Proto jsme se rozhodli přihlásit k určité kultuře jako první. Věříme, že je to cesta k tomu, aby pro naše klienty byla spolupráce s námi průhledná a poskytovala kvalitu, kterou si zaslouží. Domnívám se, že pro mnohé firmy, které stojí mimo Sdružení a mají podobný pohled na věc, to může být důvod k tomu, aby se staly členy.

Bude se Sdružení v budoucnu rozšiřovat i o menší hráče na trhu?
Sdružení dodavatelů pro signmaking není v žádném případě uzavřená společnost a nerozlišuje větší a menší hráče na trhu. Je to oborová asociace, jejímž cílem je společně pracovat na rozvoji trhu výroby reklamy.

S podobnými iniciativami přišly i další oborové asociace, například z oblasti venkovní reklamy, a přesto se tam situace prakticky nezměnila. Proč myslíte, že to bude fungovat zrovna v signmakingu?
Stoprocentní jistotu člověk nemá nikdy. Jen vidím, že v současné chvíli je zde prostor, aby něco takového začalo fungovat. Vždy je to hlavně o lidech, ať už o představitelích firem, nebo o jejich zaměstnancích. Snaha a ochota vytvořit kulturnější prostředí na trhu byla projevena, a teď už ji zbývá jen udržet při životě. Je to o nás.

Jaké další změny můžeme od Sdružení čekat?
Chceme oživit webové stránky, stali jsme se partnery soutěže Duhový paprsek a připravujeme některé další aktivity v roce 2007, o kterých vás budeme průběžně informovat.