Sdružení na cestách
Ve dnech 17. až 20. května se v Pekingu v Čínské lidové republice konal veletrh vizuálních komunikací 4N Show. Při této příležitosti se pověřená zástupkyně Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR setkala s oborovou Asociací v Číně. Navazovaní nových kontaktů s obdobnými asociacemi a získávání poznatků z činnosti jiných profesních spolků je dlouhodobý cíl, který si Sdružení vytýčilo.
Čínskou asociaci SADSA nám přiblížil pan Liu Jianping, vice-president sdružení a generální manager společnosti Changzhou Lingtong Exhibition Products Co.,Ltd.

Jak by jste charakterizoval vaši asociaci a jaké má cíle?
Šanghajská asociace dodavatelů zařízení pro výrobu reklamy (zkratka SADSA) je společná asociace výrobců materiálů pro reklamu R&D a dodavatelů zařízení pro výrobu reklamy AD. Asociace je nezisková organizace s právoplatnými členy.
Asociace dodržuje práva a nařízení Čínské lidové republiky. SADSA ustanovuje předpisy pro všechny své členy, umožňuje spolupráci mezi svými členy, ochraňuje právoplatné benefity pro své členy, udržuje vztahy s relevantním ministerstvem, vede mezinárodní výměny a pomáhá svým členům rozvinout se na domácím i zahraničním trhu. Toto jsou hlavní cíle, které si SADSA vytyčila.

Jste členy světového oborového sdružení?
Zatím nejsme, spolupracujeme s čínskými asociacemi v oblasti reklamy služeb a sdruženími reklamních agentur, také začíná spolupráce s Asijskou signmakingovou asociací a Mezinárodní asociací signmakingu ISA. Do budoucna plánujeme větší mezinárodní kooperaci s jinými světovými nebo regionálními sdruženími a jsme rádi, že si můžeme předat několika zajímavých a podnětných informací i z českého sigmnakingového trhu prostřednictvím zástupce vašeho Sdružení dodavatelů pro signmaking v České republice.

Kolik máte členů? Jak často se scházíte a jaké řešíte problémy na setkáních/valných hromadách?
Máme kolem 100 členů a schůzky se uskutečňuji ve čtvrtletní periodicitě. Vedení SADSA se schází zhruba jednou za měsíc a koordinuje práci a další postupy.
Mezi hlavní odpovědnost SADSA spadá spolupráce v oblasti nabízení informací, konzultace, hodnocení a asistence při expanzi na zahraniční trhy pro své členy. SADSA má své internetové stránky – Šanghajská asociace dodavatelů zařízení pro výrobu reklamy (www.sadsa.cn) a B2B internetovou stránku (www.east-sign.com). Navíc SADSA ještě  vydává časopis Advertising & Sign.
SADSA má vlastní kancelář a v ní několik oddělení – sekretariát, administrativu, IT a redakci. Její hlavní náplní je kontakt se členy, tvorba a aktualizace internetových stránek, editace a vydávání časopisu, poskytuje on-line služby, rozvíjí spolupráci se zahraničními firmami, stanovuje předpisy. SADSA je jediná profesionální asociace v oblasti reklamních služeb v Číně. K propagaci tohoto odvětví a jeho pozici na trhu začala SADSA vydávat ročenku China Advertising Sign & Equipment. Kromě toho se asociace bude zúčastňovat důležitých událostí jako třeba World Expo 2010 v Šanghaji.

Máte nějaký etický kodex nebo směr, které vaši členové dodržují?
Nemáme, jak jsem měl možnost dovědět se o vašem etickém kodexu, myslím že je to velice zajímavé a přínosné pro obor. Určitě budu na příštím zasedání informovat naše členy.

Organizujete nějaké zajímavé akce pro vaše členy?
Pravidelně se účastníme veletrhu Ad & Sign v Shangaji se kterým úzce spolupracujeme, připravujeme neformální setkávání našich členů doma i v zahraničí, organizujeme setkávání se zástupci příslušných správních úřadů a dvakrát za rok také připravujeme konferenci zaměřenou na obor signmakingu.

Pořádáte nebo podporujete v oboru soutěž?
Soutěž nemáme a ani zatím žádnou nepodporujeme. V současné době asociace pomáhá sestavovat plán na pořádání World Expo 2010 v Šanghaji. Asistuje při výběru dodavatele orientačního systému pro světovou výstavu.

Děkujeme za pozvání na příští ročník veletrhu a vyhodnocení vaši oborové soutěže Duhový paprsek. Věříme, že se nám podaří zorganizovat tuto cestu a vyměnit si zkušenosti z českými kolegy.

Za rozhovor i za milé přijetí na stánku SADSA děkuje Monika Hrubalová, M.I.P. Group.