Nová doména
Od dubna má Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR nově zaregistrovanou doménu www.sign-sdruzeni.cz. Původní adresa www.signmaking-association.cz bude s novou doménou 6 měsíců paralelně aktivní. Návštěvníci stránek mají možnost komunikovat se členy sdružení a vyjadřovat svoje názory a připomínky jak k činnosti sdružení, tak i k celému oboru signmakingu, a to prostřednictvím banneru "Komunikujte s námi".