Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR jde dále
Po svém více jak 13-ti letém úspěšném působení na poli práce pro český signmakingový trh je potřeba postoupit dále a tak si sdružení vytýčilo nové cíle a akční plán rozvoje.
Rozvoj významu Sdružení signmakingu ČR – význam sdružení chceme rozvíjet konkrétními kroky vedoucími s posílení postavení sdružení v očích veřejnosti o odborníků např. přímou komunikací s orgány státní správy na poli utváření legislativního prostředí rozvoje oboru.
Zlepšit úroveň znalostí a kvality vzdělání v oboru – v rámci této činnosti Sdružení navázalo kooperaci s asociací POPAI, kde v rámci této spolupráce vzniká řada seminářů, na kterých se budou oba subjekty podílet. Vzdělávací komise pak informovala o úspěšném postupu podaného Projektu pro podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem v segmentu výroby reklamy.
Pro zajištění jednotlivých akčních kroků byly ustanoveny pracovní komise (legislativní, vzdělávací a PR) zaštiťující jednotlivé sféry působnosti.
Mimo výše zmíněné body se Sdružení zasazuje o plnění dalších svých bodů, které si vytýčilo ve svém akčním plánu:
• Rozvinout a podporovat vysoké standardy postupů a chování v oboru
• Reprezentovat názory celého odvětví
• Provádět průzkumy interního výzkumu signmakingového trhu materiálů a technologií
• Poskytnout příležitosti k výměně názorů a zkušeností
• Podporovat lepší znalost odvětví

Další konkrétní aktivitou pro tento rok jsou přípravy již. 2. Dne signmakingu, který se bude konat jak jinak něž v Brně. Tato akce Sdružení byla výsledkem dohody mezi členy a potřeby úzce profilované oborové prezentace signmakingu na území Moravy, kde již delší dobu profesní prezentace signmakingu tohoto typu chyběla. Akce je určena pro širokou odbornou veřejnost, která si chce na podzim udělat obrázek o tom, co se na poli signmakingu děje a kam se obor ubírá. Celá akce se bude konat ve čtvrtek 30. října 2008 v prostorách kongresového sálu hotelu Voroněž.