Tisková zpráva, v Praze, 18. července:
Sdružení dodavatelů pro signmaking sází na etický kodex a otevření se dalším členům

Sdružení dodavatelů pro signmaking o sobě dává v poslední době vědět. Nedávno zvolené prezídium nastartovalo nové aktivity, které mají přinést více energie do jeho činnosti. Jednou z těchto aktivit je přijetí etického kodexu, kterým se chce Sdružení na trhu prezentovat. Dalším směrem, kterým se Sdružení ubírá je otevření se dalším subjektům na českém signmakingovém trhu.

Na uplynulé valné hromadě Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR projevili zájem vstoupit do profesního sdružení a podílet se na práci a kultivaci českého signmakingového trhu společnosti Dencop Lighting a Tepede.  
"Jsme moc rádi, že vstupujeme do Sdružení a jsme připraveni podílet se na všech aktivitách včetně plnění etického kodexu", uvedl Milan Gregůrek z Dencop Lighting.
"Je to pro nás prestižní záležitost a vážím si přijetí", řekl Libor Růžička ze společnosti Tepede.  Nutno dodat, že přijetí nových členů bylo jednomyslně schváleno.

Firmy, které jsou členy Sdružení, reprezentují významné hráče na trhu dodavatelů pro výrobu reklamy. Každá z nich si zakládá na svém renomé, a tak se přirozeným vývojem dostává do stadia, kdy má zájem o dodržování určitých standardů na trhu i ze strany svojí konkurence. Možná právě proto vznikl v druhém pololetí uplynulého roku etický kodex, který se členové Sdružení snaží prosazovat v praxi.
Prezident Sdružení dodavatelů pro sigmnaking Martin Melín říká: "Rozhodli jsme se přihlásit k určité kultuře jako první. Věříme, že je to cesta k tomu, aby pro naše klienty byla spolupráce s námi průhledná a poskytovala kvalitu, kterou si zaslouží. Domnívám se, že pro mnohé firmy, které stojí mimo Sdružení a mají podobný pohled na věc, to může být důvod k tomu, aby se staly členy". A dodává, "etický kodex byl nutností".

Etický kodex byl vytvořen se záměrem, aby byl co nejjednodušší a postihoval oblasti, které členové považují za podstatné. Obsahuje pět bodů, jejichž plné znění si můžete přečíst na našich webových stránkách. Pro zjednodušení je můžeme definovat takto:
Normální je nelhat
Normální je nepomlouvat
Normální je nekrást
Normální je být otevřený
Normální je platit
Přestože se zde jedná o obecné zkratky, myslíme si, že dobře vystihují cíle, kudy se chceme ubírat v kultuře chování na trhu.

Více o Sdružení dodavatelů pro signmakignu ČR
? Vznik Sdružení
Sdružení vzniklo druhého května 1995, při příležitosti II. odborného veletrhu reklamních služeb Reklama 95. Ustanovili ji představitelé devíti signmakingových firem pod názvem Sdružení dodavatelů pro signmaking v České republice.
? Vize
Polovina 90 let minulého století se vyznačovala překotným vývojem ve všech možných oborech, signmaking nevyjímaje, vznikala řada nových firem, významné signmakingové evropské firmy vstupovaly na český trh. Stále proto sílely myšlenky ke sjednocení a kultivaci trhu. Profesní asociace se v tom okamžiku jevila jako vhodný nástroj. Ostatně v reklamní branži již byly založeny jiné asociace a profesní sdružení.
? Aktivity Sdružení
Sdružení se ve své historii podílelo na řadě aktivit z nichž se časem ukázaly jako nosné jenom některé. Určitě se musíme zmínit o Večeru signmakingu, který se letos konal již po osmé. Za svoji dobu si vybudoval pozici prestižní a zajímavé společenské události, kde se každoročně sejde zhruba osm set lidí, kteří jsou významní přestavitelé tohoto trhu v Čechách a na Slovensku.
Další aktivitou, kterou Sdružení podporuje je soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci pod názvem Duhový paprsek.  
Jednou z posledních a vyznaných počinů, které Sdružení představilo je naplňování Etickou kodexu a tím zlepšení podnikatelských vztahů a kultivace signmakingového trhu.
Tradiční a vysoce hodnocenou aktivitou je bezesporu Výzkum signmakingového oboru.
Jednoznačně ukazuje situaci na trhu a protože se konal již po sedmé, dají se z něho vypozorovat vývojové trendy. Data z  výzkumu ukazují pozici signmakingového oboru v celkovém měřítku.

Z výzkumu je patrné, že celkový obrat z prodeje technologií a materiálů v signmakingu za rok 2006 činí 1 218 501 724 Kč. (nutné dodat, že výzkumu se účastní členové Sdružení