Uskutečnilo se poslední setkání členů Sdružení dodavatelů v roce 2008
V průhonickém hotelu Tulipán se dne 25.listopadu uskutečnilo poslední letošní setkání členů Sdružení dodavatelů pro signmaking. V jeho úvodu byla přestavena činnost Sdružení v roce 2008, vyhodnocení vzdělávacích aktivit ve spolupráci s POPAI CE. Proběhlo vyhodnocení podzimní výstavy Den signmakingu Brno a také diskuse nad příštím zaměřením této výstavy v roce 2009.
Zdeněk Sobota a Monika Hrubalová představili směřování veletrhu Reklama, Polygraf 2009 a nabídku pro členy Sdružení. Pořadatelé veletrhu informovali o změnách na rok 2009, hlavně v levé části Výstaviště, kde se bude po vyhořelém levém křídle stavět provizorní montovaná hala, která dočasně nahradí výstavní část. Všichni členové přijali návrh pořadatelů veletrhu. Tak jako v uplynulých ročnících se tedy bude celé Sdružení a jeho členové společně prezentovat na veletrhu Reklama, Polygraf. Diskuse probíhala o organizačních změnách při přípravách společenské akce pod názvem Večer signmakingu, který je naplánovaný na 1.dubna 2009.
Z mezinárodního setkání Evropské signmakingové federace z Vilnusu přinesla zajímavé informace pani Ulrike Rink. Informovala členy o možnostech vstupu české strany do Asociace a práci této evropské signmakingové skupiny.
Ke konci zasedání byl pak představen plán činnosti na rok 2009, kde se členové sjednotili v názoru pokračovat i nadále ve výstavních projektech (Reklama, Polygraf a Den signmakingu Brno); rozšířit vzdělávací činnost v kooperaci s asociací POPAI CE i dalšími, například České marketingové společnosti; uskutečnit a aktivně podporovat oborovou soutěž Duhový paprsek, jako i společenské aktivity v Praze a Brně.