Valná hromada Sdružení dodavatelů zasedala v Brně
Šestého září se v Moravské chalupě v Brně setkali členové Sdružení na svoji pravidelné Valné hromadě. Novinkou byl přesun do Brna a to hlavně z důvodů prohlídky prostor pro připravovanou výstavní akci Den signmakingu Brno.
Témat k projednání bylo několik, k těm nejdůležitějším kromě již zmiňované přípravy listopadové výstavní akce, pařilo přijetí nového člena – společnosti Océ – Česká republika. 
Tomáš Zelený, produktový manažer této společnosti představil členům Sdružení strategii, směřování, aktuální vývoj a postavení Océ na českém trhu. Po diskusi s členy byla společnost Océ jednohlasně přijata.  Bude se aktivně podílet na všech plánovaných akcích Sdružení dodavatelů pro signmaking.  I tímto krokem dává Sdružení dodavatelů jasný signál k otevřenosti v jednání s dalšími potencionálními společnostmi na trhu. Cílem je kultivovat český signmakingový trh, tak jak si to členové vytyčili v Etickém kodexu.
Kromě hlavních témat, se na podnět časopisu Sign řešil postup k zákonu o zrušení okenní reklamy na pražských tramvajích a autobusech.
Prezident Sdružení připravil analýzu interních záležitostí a řešení, které jsou pro chod Sdružení a hlavně jednotlivých členů velice přínosné.
Valná hromada skončila v pozdních odpoledních hodinách  příjemným posezením členů v Atriu Moravské chalupy.