Valná hromada Sdružení
21. června se v sídle společnosti Multiexpo setkali členové Sdružení na pravidelné Valné hromadě. Témat k projednání bylo několik, z těch nejdůležitějších bylo přijetí tří nových členů a to společnosti Tepede, Océ a Dencop Lighting. Společnosti Tepede a Dencop Lighting se představili členům a vyslovili zájem pracovat ve Sdružení. Jejich přijetí členy bylo jednomyslné. Z důvodu pracovního zaneprázdnění se společnost Océ nemohla dostavit na valnou hromadu, a tak se její představení a schvalování o přijetí odsouvá na další valnou hromadu, která proběhne v měsíci září.
K dalším tématům patřila příprava podzimní kontraktační akce v Brně pod názvem Den sigmnakingu Brno.
Kromě těchto témat zde byla nastolena otázka nového vizuálního stylu Sdružení a loga Dne signmakingu Brno. Bylo předloženo několik návrhů grafického studia Kafka design, o kterých členové diskutovali. Na základě diskuse a doporučení zúčastněných členů bylo z předložených návrhů vybráno nové logo Sdružení a logo Dne signmakignu Brno.