Valná hromada Sdružení dodavatelů pro signmaking
Dne 18. června se uskutečnilo pravidelné setkání členů Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR. V úvodu jednání byl představen nový člen za společnost Antalis, RNDr. Vladimír Matuš, manažer divize digitálních médií. Z avizovaných bodů byla přednesena zpráva o činnosti legislativní komise k revitalizaci sávající stanov Sdružení, kterou přednesl tajemník Zdeněk Sobota. V návrhu se probírali hlavně nové úpravy spojené se členstvím ve Sdružení a nově zabudované standardy vyplývající s Etického kodexu.
Zpráva o činnosti vzdělávací komise přinesla informaci o semináři ve spolupráci s asociací POPAI CE. Přinesla podrobnější informace a také směry k dalšímu vývoji v této oblasti.
V následujících bodech proběhla informace o připravované schůzky s Drážním úřadem, kde chtějí členové apelovat na zákaz okenní grafiky na tramvajích a autobusech v Praze.
Den signmakignu Brno, proběhla informace o akci, organizační a strategické záměry v přípravě celé výstavy. Termín výstavy je směřován na 30.10.2008.
Proběhla informace o nově navázané spolupráci s Evropskou Signmakingovou Federací a další kroky jakými bude setkání zástupců sdružení. Vzdělávací komise pak informovala o úspěšném postupu podaného Projektu pro podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem v segmentu výroby reklamy.
Dále byly projednané interní úkoly a činnost sdružení s následnou návazností na diskusi.