Valná hromada Sdružení zvolila nové prezídium
Dne 10.9.2009 se uskutečnila valná hromada členů Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR. V jeho úvodní části se představil nový zájemce o členství – firma Axom, kterou zastupoval pan Radim Ptáčník. Řada členů ho znala z jeho působení ve firmě Vink Plasty. Firma byla přijata za řádného člena a tak se počet ustálil na 16 předních signmakingových společností.
Hlavní náplní valné hromady však byla volba nového vedení.
Do dalšího tříletého období nastupuje Sdružení dodavatelů pro signmaking s novým vedením, které zastupují:

Prezident:   Dr. Martin Melín (HSW) – pokračuje ve funkci

Členové prezidia: Tomáš Javůrek (Multiexpo) – pokračuje ve funkci; Boris Podlucký (Spandex) a  Vladimír Sokol (FTP) – noví členové prezídia.
 Dohlížecí výbor: Ing. Iveta Německá - předseda (Bitcon); Karel Prášil (Océ);  Ing. Roman Kandler (Vink)
Tajemník:  Zdeněk Sobota, který tuto funkci vykonává od jeho založení.          

seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“
seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“
seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“
seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“
 
Novým členem Sdružení dodavatelů se stává firma Axom, kterou bude zastupovat R. Ptáčník Noví členové prezídia Sdružení (z leva) Podlucký, Spandex; Sokol, FTP Do funkce prezidenta byl potvrzen M. Melín z firmy HSW Signall Valná hromada Sdružení dodavatelů (z leva T. Javůrek, Multiexpo; Z.Sobota, M.I.P. Group; J. Hubka, Jansen Dispaly