Včera (11.června) proběhl seminář  „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“, pod hlavičkou POPAI CE a Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR.
V úvodu prezident Sdružení dodavatelů Martin Melín a prezident POPAI CE Alexander Roth pozdravili přítomné, ocenili začátek spolupráce dvou příbuzných asociací a vyjádřili další úmysl pokračovat v této spolupráci i pro další vzdělávací akce.
Seminář měl dvě roviny - teoretickou, ve které proběhly dvě prezentace na téma „Nové trendy v materiálech a technologiích pro výrobu POSM“. V druhé části pak členové Sdružení a POPAI diskutovali nad aktuálními problémy. V první části vystoupil zástupce společnosti Multiexpo Jan Vojta – produktový manager a Marek Angelis - ředitel společnosti HSW Signall. V druhé interaktivní části pak proběhla diskuse jednotlivých účastníků semináře. Tato diskuse ukázala, že společných vztyčeních bodů je spousta a potřeba dalších setkávání na detailnější témata je potřebné a žádoucí.
Celý seminář a diskuse se nesli v přátelském duchu a příjemné atmosféře. Obě strany se dohodly, že v těchto setkáních budou i nadále pokračovat.
Ráda bych poděkovala jménem přípravního výboru členům Sdružení, kteří se této akce zúčastnili - společnostem: HSW Signall, Spandex, HaWe systems, Multiexpo, Vink-Plasty a Océ ČR. Také poděkování patří zástupcům POPAI CE.
seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“
seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“
seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“
seminář „Novinky a trendy ovlivňující výrobu POP a POS“