Výstava Den signmakingu Brno proběhla úspěšně
Členové Sdružení dodavatelů pro signmaking připravili na den 30.října 2008 druhý ročník prodejně-prezentační výstavy pro oblast výroby reklamy.
Na výstavě se představilo celkem 14 společností a mediálních partnerů. Počet návštěvníků se vyšplhal na více než 300 registrovaných hostů. 
 Druhý ročník naplnil očekávání zúčastněných členů a ukázal, že takovéto forma podpory je potřebná.  
Průběh akce měl dvě roviny, celý den byl věnován komerční prezentaci jednotlivých subjektů, přímo na stáncích, nebo v prostorách kongresového hotelu Voroněž a večer pak navázal na společenskou část, která se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře pod názvem Čertovská veselice. 
Akce byla primárně určena k prezentaci novinek s možností prodeje před koncem roku. Jednotliví vystavovatelé připravili zajímavé ceny, novinky a výhodné bonusy.