Výzkum signmakingového trhu
Na pravidelném zasedání členů Sdružení pro signmaking, které se uskutečnilo 23. listopadu 2006 se členové domluvili na dalším pokračování Výzkum signmakingového trhu. Sdružení tak naváže na šestiletou tradici, kdy vytvořilo metodu mapování sigmnakingového trhu.
Cílem je zjistit celkový obrat z prodeje firem působících v oboru výroby reklamy a celkové objemy jednotlivých typů materiálů.
Výzkum proběhne 7. února 2007. Východiskem hodnocení budou stejně jako v loňském roce anonymně vyplněné dotazníky členů Sdružení signmakignu a dalších firem pohybujících se na tomto trhu. Tyto dotazníky jsou anonymně vyhodnocené a ověřené za přítomnosti notáře. Data slouží k dalšímu využití členům Sdružení a zároveň mohou porovnávat vývoj a pohyby na trhu prodeje materiálů a technologií.
Podle odhadů Sdružení signmakingu se podíl firem, které se loňského výzkumu zúčastnily, pohyboval kolem 80 % českého signmakingového trhu. Věříme, že i tak vám uvedené údaje poslouží pro lepší orientaci v oboru.
I z těchto důvodů oslovujeme další právnické subjekty, které na tomto trhu podnikají a nejsou členy Sdružení, aby se přihlásily k tomuto podnětnému a velice potřebnému výzkumu, který dává řadu odpovědí na to, kam signmakingový trh v České republice směřuje.
V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte hachova@mip.cz