Sdružení uskutečnilo Interní výzkum signmakingového trhu
7. února se v Průhonicích uskutečnila Valná hromada Sdružení dodavatelů pro signmaking v České Republice. Na zasedání členové diskutovali o aktivitách na rok 2007, kterých se Sdružení a jeho členové budou účastnit. Prioritním úkolem setkání byl pravidelný již šestý interní výzkum sigmnakingového trhu materiálů a technologií.
Kompletní data do výzkumu poskytly firmy: 3M Česko, Alphaset, Antalis, Bitcon, Dencop Lighting, Ferona Thyssen Plastics, Geodis Brno, Hewlett – Packard, HSW Signáll, Kalla Repromedia, Multiexpo, SBA Bohemia, Simona Plastics CZ, Spandex Syndicut, Tepede, Vink – Plasty a společnost Zenit.
Z výzkumu je patrné, že celkový obrat z prodeje technologií a materiálů u výše firem v signmakingu za rok 2006 činí 1 218 501 724 Kč.
Vzhledem k tomu, že se výzkumu neúčastnily všechny firmy působící v této oblasti, odhaduje se, že se jedná o osmdesát procentní podíl objemu všech realizovaných obchodů v roce 2006
Monika Hrubalová