Významní signmakeři opět na výstavě Den signmakingu Brno

Členové Sdružení dodavatelů pro signmaking se rozhodli připravit 30.října 2008 druhý ročník prodejně-prezentační výstavy pro oblast výroby reklamy.
Po uplynulém loňském ročníku se shodli, že i do budoucna by chtěli udržet charakter prvního ročníku - tedy akce, která je uzavřená pro jiné firmy, než členy Sdružení. „Myslím si, že takovouto akcí můžeme posílit ještě více jméno a povědomí o Sdružení dodavatelů pro sigmnaking pro širší odbornou veřejnost. Ukázalo se že i  komornější prezentace může být velice elegantní“, řekla Ulrike Rink, členka prezídia Sdružení, z firmy Bitcon.
Obor signmakignu byl  historicky vždy součástí veletržních aktivit v Brně. To že se tato akce po dlouhých létech znova konala v Brně, vnímají členové  jako velmi pozitivní ve smyslu, že v posledních letech, skutečně byla absence kvalitní prezentace sigmnakingu pro moravskou část v ČR. Tato prezentace byla rozmělněná po různých veletrzích (Brno, Bratislava)  a nyní se vrací ke staronové platformě, kde se „pod jednou střechou“ obor sigmnakingu zase společně propaguje. Signály jednoznačně hovořili o tom, že takováto akce v moravské části chybí.
Záměrem výstavy Den signmakingu Brno bylo a bude zaujmout, přitáhnout výrobce na samostatnou, výstavní akci, nabídnout zajímavé ceny před koncem roku a v přátelské atmosféře přivítat svoje stávající a potencionální zákazníky. První ročník naplnil očekávání zúčastněných členů a ukázal, že takovéto forma podpory je potřebná. Byla tak vytvořená nová aktivita Sdružení, kterou plánuje  pořádat každoročně. Výstavu navštívilo více než 350 odborníků, převážně z moravského regionu.
„Uplynulý ročník byl charakterický tím, že byl první. Myslím si, že do budoucna bude zapotřebí uspořádat akci, která bude ještě zajímavější pro naše potencionální  zákazníky z oboru signmakingu“, říká Leoš Durajka, účastník výstavy, zástupce společnosti Geodis.
Termín, 30. října, tedy před koncem roku (v době, kdy se v Brně nekonají jiné výstavy) není náhodný. Vychází z toho, že na jaře se koná  klíčový veletrh reklamních služeb Reklama, Polygraf, v Praze. Den signmakingu Brno pražskou výstavu termínově doplňuje, tak aby návštěvníci z celé ČR měli možnost vybrat si podle aktuálních potřeb a časových možností. Je nutné dodat, že mezinárodní veletrh Reklama, Polygraf nabízí širší portfolio oborů, kdežto výstava Den signmakignu Brno se odlišuje nejenom svým charakterem, ale i způsobem prezentace jednotlivých firem. V zájmu kultivovanosti a vyvážení stavby versus prostoru se domluvili na jednotném vizuálním stylu prezentačního místa. Takže všichni obsadí prostor, který je řádově od 54 do 12 metrů, se stejnou stavbou a výzdobou. Odlišovat se budou jenom nabídkou technologií a zboží.
Tato akce je oficiálně podporovaná všemi členy Sdružení. Samozřejmě, že při schvalování Dne signmakignu Brno v jednotlivých firmách, několik firem narazilo na problém zařazení dalších „nad-nákladů“ v marketingových bagetech. Proto se prvního ročníku zúčastnilo celkem osm firem, z celkových patnácti. Do druhého ročníku potvrdilo svoji účast do dnešního dne jedenáct firem. Další dvě firmy ještě nevyslovili konečné stanovisko. Nad rámec členů se zde představí časopis Sign – znamení doby, který je generálním mediálním partnerem výstavy, Kafka design - společnost, která vytvořila nové logo výstavní akce i Sdružení a v tomto roce poprvé Vydavatelství Svět tisku.
Průběh akce bude mít v zásadě dvě roviny, celý den bude věnován komerční prezentaci jednotlivých subjektů, přímo na stáncích, nebo v prostorách kongresového hotelu Voroněž a večer pak naváže společenská část, která se bude konat v přilehlých prostorách Moravské chalupy. 
Akce je primárně určena k prezentaci novinek s možností prodeje před koncem roku. Jednotliví vystavovatelé jsou připravení nabídnout zajímavé ceny, avizují novinky a výhodné bonusy před koncem roku.