Vzdělávání budoucích signmakerů
Sdružení dodavatelů signmaking ČR také spolupracuje na vzdělávání studentů. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně proběhl letošní jaro projekt několika sérií přednášek z oboru (výroby reklamy, technologii, materiálů, grafiky a designu atd.) Zájem studentů o obor je patrný i z řad nižšího stupně studia na specializovaných školách. Sdružení proto vyšlo vstříc Vyšší odborné škola grafická a Střední průmyslové škole grafické Hellichova v Praze a realizovalo zde několik seminářů. Tímto však spolupráce nekončí sdružení i nadále bude podporovat vzdělávání a pokračovat v projektu přednášek pro vysoké i střední školy.