Sdružení dodavatelů bez prezidenta
Dne 7. března odstoupil Martin Melín z funkce prezidenta Sdružení dodavatelů pro signmaking. Tuto funkci zastával 7 let a výrazně přispěl k rozvoji činnosti Sdružení a formování tuzemského signmakingového trhu.
Prezidium Sdružení připraví návrh řešení této situace. Prohlášení odstupujícího prezidenta naleznete zde.