Den signmakingu a Etický kodex
První letošní setkání členů Sdružení dodavatelů pro signmaking proběhlo dne 14. ledna 2014. Hlavním tématem této schůzky byla diskuze o dalším směřování výstavy Den signmakingu, která se v posledních letech střídavě konala v Brně a Bratislavě. Po široké diskuzi bylo rozhodnuto, že v roce 2014 se Den signmakingu uskuteční v podzimním termínu, opět v brněnském Hotelu Voroněž. Dochází také k přeformátování akce s tím, že se bude jednat primárně o workshopy a semináře. Komerční prezentace tak budou minoritně doplňovat edukativní část.
Na návrh tajemníka bylo odsouhlaseno revitalizované znění Etického kodexu. Jeho nová úprava lépe odpovídá aktuálním potřebám Sdružení a současné situaci na trhu. Plné znění Etického kodexu najdete na www.sign-sdruzeni.cz.
V rámci běžné agendy byla řešena problematika komunikace značky Sdružení na trhu, veletrh Reklama Polygraf 2014, včetně oborové soutěže Duhový paprsek.
Součástí setkání byla také příprava XIII. Interního výzkumu signmakingového trhu, který proběhne 23. ledna v showroomu BMW, v Praze – Čestlicích.

Etický kodex a reklamace.
V průhonickém Parkhotelu se dne 19. listopadu uskutečnilo poslední letošní setkání členů Sdružení dodavatelů pro signmaking. Jako hlavní téma tohoto setkání byl Etický kodex Sdružení. Vzhledem k tomu, že platnost Etického kodexu je téměř deset let, byla ustavena pracovní skupina, která zajistí jeho revizi a doplnění, tak aby odpovídal současným potřebám Sdružení. Členové se jednoznačně shodli na nutnosti jak jeho zachování, tak na jeho maximální podpoře, prosazování a medializaci a to nejen v členských firmách, ale i v rámci celého oboru.
V rámci běžné agendy byla řešena problematika monitoringu trhu a korektnost finančního chování firem na trhu. Proběhla diskuze o prezentaci a komunikaci značky Sdružení na trhu.
Na návrh člena prezidia Borise Podluckého bylo odsouhlaseno zavedení Ceny Sdružení – ocenění osobností oboru. První ocenění bude uděleno v rámci konání veletrhu Reklama-Polygraf 2014.
Součástí setkání byl také zajímavý Workshop na téma Reklamace zboží a služeb, v rámci kterého byly představeny základní pravidla a principy, jak správně postupovat při reklamaci. Při závěreční diskuzi si firmy vyměnily své praktické zkušenosti s touto problematikou.
Členové vzali na vědomí, že společnost Paperlinx/OSPAP k 31. 12. 2013 ukončila svoje členství ve Sdružení.