Nový prezident Sdružení
Dne 17. 9. 2013 se uskutečnila valná hromada Sdružení dodavatelů pro signmaking. Vzhledem k tomu, že Sdružení bylo od března bez svého statutárního zástupce, tak hlavní náplní valné hromady byla volba nového prezidenta. Novým prezidentem byl zvolen Tomáš Javůrek, ředitel společnosti Vink Plasty. Valná hromada také vzala na vědomí, že k polovině roku ukončily členství ve Sdružení firmy Geodis Brno a Tepede. Zároveň se představil nový zájemce o členství – firma Comimpex Print, kterou zastupoval Leoš Durajka. Řada členů ho znala z jeho působení ve firmě Geodis . Firma byla přijata za řádného člena, a tak se počet členů ustálil na 15 předních signmakingových společností.