Seminář Technologie LED zkušenost a praxe
Zajímavý seminář o Technologii LED pro efektivní řešení v in-store, který proběhl 28.června si vyslechlo několik desítek lidí z řad odborníků. Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR a POPAI CE společně připravili tento seminář, aby tak rozšířili informovanost v odborné veřejnosti. Program byl rozdělen do dvou přednášek na téma: LED technologie v praxi a Použití LED v outdoorové reklamě.
LED technologie v praxi
První částí prováděl Petr Bibr, technický ředitel Dencop Lighting. Nejdříve účastníkům přestavil LED technologii obecně, jak je vnímána zadavatelem a výrobcem, následovaly LED moduly od jejich druhů až po možnosti jejich instalace. Též přiblížil úskalí rozdílnosti hloubky ploch nejen u prosvětlených nápisů, či možnosti ekonomické stránky světel LED a neonových zářivek. Trendem v LED technologiích, jak uvedl pan Bibr, je oboustranné boční nasvícení pomocí POWER LED modulů. Také představil způsoby měření příkonu modulů, svítivost a světelného toku.
Použití LED v outdoor reklamě
Druhé části se ujal Marek Hubka, manager marketingu Multiexpo Nejdříve představil historický vývoj LED technologie, dále prošel výhody a nevýhody a na závěr ukázal praktické příklady podsvícení reklamních ploch. Na úplný závěr položili účastníci oběma přednášejícím několik dotazů. Dle vysoké účasti a zájmu je možno soudit, že seminář byl nadmíru úspěšný.