Výzkum signmakingového trhu
Na pravidelném zasedání členů Sdružení pro signmaking, které se uskutečnilo 22. února 2011 opět proběhl výzkum signmakingového trhu Cílem je zjistit celkový obrat z prodeje firem působících v oboru výroby reklamy a celkové objemy jednotlivých typů materiálů. Východiskem hodnocení bylo stejně jako v loňském roce anonymně vyplněné dotazníky členů Sdružení signmakignu a dalších firem pohybujících se na tomto trhu. Tyto dotazníky jsou anonymně vyhodnocené a ověřené za přítomnosti notáře. Data slouží k dalšímu využití členům Sdružení a zároveň mohou porovnávat vývoj a pohyby na trhu prodeje materiálů a technologií. Podle odhadů Sdružení signmakingu se podíl firem, které se loňského výzkumu zúčastnily, pohyboval kolem 80 % českého signmakingového trhu. Věříme, že i tak vám uvedené údaje poslouží pro lepší orientaci v oboru. I z těchto důvodů oslovujeme další právnické subjekty, které na tomto trhu podnikají a nejsou členy Sdružení, aby se přihlásily k tomuto podnětnému a velice potřebnému výzkumu, který dává řadu odpovědí na to, kam signmakingový trh v České republice směřuje. V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte M.I.P. Group a.s.