Výzkum signmakingového trhu

Na pravidelném zasedání členů Sdružení pro signmaking, které se uskutečnilo 23. ledna 2014, proběhl již XIII. Interní výzkum signmakingového trhu. Cílem bylo zjistit nejen celkový obrat z prodeje firem působících v oboru, ale také celkové objemy prodejů jednotlivých komodit. Výzkum je prováděn přísně anonymně a to tak, že každá ze zúčastněných firem uvede data svých prodejů do dotazníku, který předá notáři, jenž provede sumarizaci všech údajů. Každý z účastníků obdrží celková data a může si tak porovnat, jak jeho firma reaguje na vývoj a pohyby na signmakingovém trhu. Z výzkumu je patrné, že celkový obrat z prodeje materiálů a technologií za rok 2013 činí 1 307 478 903 Kč. Vzhledem k tomu, že se výzkumu neúčastnily všechny firmy působící v této oblasti, odhaduje se, že se jedná o osmdesáti procentní po