VÝZKUM TRHU

 

 

Signmaking: Mírný, ale trvalý nárůst
Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR navázalo na svůj průzkum signmakingového trhu z roku 2003 a zorganizovalo letos další podobnou akci. Její vyhodnocení proběhlo 9. června a my dnes nabízíme notářsky ověřené obraty signmakingových firem za loňský a předloňský rok a zároveň uvolňujeme podrobnější informace z roku 2002.
Východiskem hodnocení byly stejně jako v předchozím případě anonymně vyplněné dotazníky. Předem bylo osloveno 27 firem, dotazníky předalo 18 z nich: 3M Česko, Axom Kladno, Bitcon, Dencop Lighting, Ferona Thyssen Plastics, Gravograph ČR, Guma, HaWe Systems, Hewlett-Packard, HSW Signall, Kalla Repromedia, Multiexpo, Řempo, Simona Plastics CZ, Spandex Syndicut, Tuplex CZ, Vink-Plasty a Zenit. Cílem bylo zjistit celkový obrat z prodeje firem působících v oboru výroby reklamy a celkové objemy jednotlivých typů materiálů.
Podle informací z jednotlivých firem činil celkový obrat za předloňský rok 941,4 mil. Kč, což je o 17,5 mil. Kč více než v roce předešlém. V roce 2003 pak vzrostl o více než 112 mil. na celkových 1 053,5 mil. Kč. Obraty zahrnují prodej materiálů i technologií a na jejich základě lze konstatovat mírný, leč setrvalý nárůst oboru. Přitom je třeba brát v úvahu, že výsledky mapují velkou většinu oboru, nikoli však celý, takže reálná čísla budou ještě o něco vyšší.
V následujících tabulkách pak přinášíme podrobné informace o obratech z prodejů jednotlivých materiálů za rok 2002, notářsky potvrzené loni v červnu, jejichž základem byly dotazníky s daty od 19 firem z oboru.
A na závěr dodáváme dobrou zprávu - data z loňského roku budou tentokrát uvolněna o něco dříve, už začátkem roku 2005. A je na co se těšit, protože jde o čísla velmi zajímavá, jejichž součástí jsou poprvé v historii signmakingových průzkumů také prodeje vlastních technologií.
(Zdroj: SIGN-znamení doby 4/2004)

Signmakingový trh materiálů v ČR - data z roku 2003

Celkový obrat z prodeje 2002 (Kč)
Celkový obrat z prodeje 2003 (Kč)

941 410 532
1 053 501 765

Fólie samolepicí - data z roku 2002
Sítotiskové - role, archy (Kč) 65 035 266
Sítotiskové - role, archy (m2) 1 654 498
Krátkodobé plotrové 2 - 3 roky (Kč) 93 849 241
Krátkodobé plotrové 2 - 3 roky (m2) 1 840 951
Střednědobé a dlouhodobé 5 - 10 let (Kč) 50 862 014
Střednědobé a dlouhodobé 5 - 10 let (m2) 406 827
Nažehlovací (Kč) 15 820 906
Nažehlovací (m2) 27 658
Ostatní - reflexní, pískovací, translucentní atd… (Kč)
Ostatní - reflexní, pískovací, translucentní atd… (m2)
65 035 266
1 654 498
93 849 241
1 840 951
50 862 014
406 827
15 820 906
27 658
54 836 939
283 402
 
Fólie ostatní - data z roku 2002
Přenášecí papíry a fólie (Kč)
Přenášecí papíry a fólie (m2)
Laminovací fólie (Kč)
Laminovací fólie (m2)
Oboustranné fólie pro kašírování (Kč)
Oboustranné fólie pro kašírování (m2)
Coatované materiály pro digitální tisk (Kč)
Coatované materiály pro digitální tisk (m2)
Bannery a plachtoviny (Kč)
Bannery a plachtoviny (m2)
23 453 951
660 591
17 324 491
438 670
6 704 793
74 941
50 443 345
190 854
9 384 735
40 784
 
Inkousty - data z roku 2002
Inkousty (Kč)
Inkousty (l)
51 789 117
9 069
 
Deskové materiály - data z roku 2002
Akrylát (PMMA, plexisklo) extrudovaný (Kč)
Akrylát (PMMA, plexisklo) extrudovaný (kg)
Akrylát (PMMA, plexisklo) litý (Kč)
Akrylát (PMMA, plexisklo) litý (kg)
PVC vypěňované (Kč)
PVC vypěňované (kg)
PVC integrální (Kč)
PVC integrální (kg)
PVC kompaktní (Kč)
PVC kompaktní (kg)
Houževnatý polystyren (Kč)
Houževnatý polystyren (kg)
Polyester A-PET (Kč)
Polyester A-PET (kg)
Polyester PET-G (Kč)
Polyester PET-G (kg)
Hliníkové sendviče (Kč)
Hliníkové sendviče (kg)
Lehčené sendviče s PS
nebo polyuretanovým jádrem (Kč)
Lehčené sendviče s PS nebo polyuretanovým jádrem (kg)
Nesamolepicí fólie do tloušťky 1 mm z tvrdého PVC (Kč)
Nesamolepicí fólie do tloušťky 1 mm z tvrdého PVC (kg)
Nesamolepicí fólie do tloušťky 1 mm z polypropylenu (Kč)
Nesamolepicí fólie do tloušťky 1 mm z polypropylenu (kg)
141 015 857
1 317 967
27 342 591
181 151
76 587 705
746 270
10 075 890
109 780
3 495 988
34 058
12 978 633
159 429
7 490 000
58 300
10 811 407
70 791
13 096 670
50 172
14 989 138

48 551
17 259 232
154 920
2 580 000
26 000
   

Signmaking prosperuje
Ve snaze získat data o velikosti trhu, na němž se pohybuje, zorganizovalo Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR v roce 2002 interní výzkum signmakingového trhu materiálů. Vyhodnocení proběhlo 30. května 2002 a jeho notářsky ověřené výsledky nebyly doposud v plné šíři publikovány. My vám dnes nabízíme alespoň ty nejzajímavější z nich.
Východiskem hodnocení byly doručené vyplněné dotazníky. Předem bylo osloveno 18 firem, vyplněné dotazníky předalo 15 z nich: Alphaset, Axom Kladno, Dencop Lighting, Ferona Thyssen Plastics, Guma, Hewlett-Packard, HSW Signall, Jackstädt Praha, Multiexpo, Řempo, Simona Plastics CZ, Spandex Syndicut, Vink-Plasty, Zenit a 3M Česko.
Jak z nich bylo vypočteno, celkový obrat z prodeje signmakingových firem za rok 2001 činil 924 mil. Kč, což je o 129,5 mil. Kč více než v předchozím roce. Na rozdíl od těchto obratů, které zahrnují prodej materiálů i technologie, sledují další čísla pouze obraty z prodejů jednotlivých deskových materiálů, samolepicích fólií, přenášecích papírů a fólií, laminovacích a oboustranných fólií, coatovaných materiálů pro digitální tisk, bannerů a plachtoviny, které naleznete v přiložené tabulce. Při jejím čtení je třeba brát v úvahu, že statistika mapuje sice velkou většinu oboru, nikoli však celý. Odhadujeme, že firmy, jež se průzkumu zúčastnily, pokrývají 80 % českého signmakingového trhu. Věříme, že i tak vám uvedené údaje poslouží pro lepší orientaci v našem oboru.
(Zdroj: SIGN-znamení doby 5/2003)

Signmakingový trh materiálů v ČR

Celkový obrat z prodeje 2000 (Kč)
Celkový obrat z prodeje 2001 (Kč)

794 074 721
923 643 237

Deskové materiály
PVC vypěňované (Kč)
PVC vypěňované (kg)
PVC ostatní (Kč)
PVC ostatní (kg)
PMMA (Kč)
PMMA (kg)
Lehčené sendviče s PS a polyuretanovým jádrem (Kč)
Lehčené sendviče s PS a polyuretanovým jádrem (kg)
Dibond (Kč)
Dibond (kg)
Ostatní – PP, PS, PE, polykarbonát (Kč)
Ostatní – PP, PS, PE, polykarbonát (kg)
91 921 486
894 653
7 552 598
58 868
109 888 265
1 063 674
15 808 807
59 934
12 380 518
46 092
76 298 342
676 412
 
Fólie samolepicí
Sítotiskové – role, archy (Kč)
Sítotiskové – role, archy (m2)
Krátkodobé plotrové 2 – 3 roky (Kč)
Krátkodobé plotrové 2 – 3 roky (m2)
Střednědobé a dlouhodobé 3 – 10 let (Kč)
Střednědobé a dlouhodobé 3 – 10 let (m2)
Nažehlovací (Kč)
Nažehlovací (m2)
Ostatní – reflexní, pískovací, translucentní atd… (Kč)
Ostatní – reflexní, pískovací, translucentní atd… (m2)
63 423 014
1 617 681
91 467 330
1 686 459
52 315 614
371 657
12 838 349
10 036
53 503 209
206 055
 
Fólie ostatní
Přenášecí papíry a fólie (Kč)
Přenášecí papíry a fólie (m2)
Laminovací a oboustranné fólie (Kč)
Laminovací a oboustranné fólie (m2)
Coatované materiály pro digitální tisk (Kč)
Coatované materiály pro digitální tisk (m2)
Bannery a plachtoviny (Kč)
Bannery a plachtoviny (m2)
21 740 632
591 994
13 000 942
96 125
70 602 733
169 982
5 209 637
31 119